Cursus Radiologie in de praktijk

20 december 2021
Online

De tandarts dient te zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor tandheelkunde basisniveau (TMS thk basis) (voorheen stralingsdeskundige niveau 5A/M), zodat de medische deskundigheid altijd wordt ondersteund door specifieke kennis op het gebied van de stralingsbescherming. Daarnaast ben je volgens de richtlijn Tandheelkundige radiologie verplicht om jouw kennis over de tandheelkundige radiologie. Hiervoor staat een scholingseis van minimaal 4 nascholingsuren per 5 jaar.

Met deze cursus frissen we je kennis over tandheelkundige radiologie op:

  • We praten je bij over over de actuele regelgeving
  • We bespreken de diverse indicatiegebieden en maken de vertaalslag naar de klinische praktijk.
  • Aan de hand van casuïstiek  worden genomen beslissingen interactief  besproken en heroverwogen. 

Voorafgaand aan de cursus maak je een literatuuropdracht (inspanning 1,5 tot 2 uur), zodat je na het volgen van deze cursus voldoet aan de verplichte nascholingseis.

Spreker: Wil van der Sanden

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor tandartsen die meer dan 5 jaar geleden hun tandartsdiploma of diploma stralingshygiëne 5 A/M hebben gehaald.

Meer informatie en aanmelden 

Andere evenementen

18 januari 2022
Webinar
21 januari 2022
Online
24 januari 2022
Online
25 januari 2022
ONLINE
25 januari 2022
Webinar
26 januari 2022 tot 02 februari 2022
Online