facebook

225e Algemene Vergadering en ledenraad

Deze 225e Algemene Vergadering is grotendeels gericht op het aankomende jaar met het nieuwe contributieplan, het jaarplan en de begroting 2023 die ter goedkeuring voor zullen liggen. Als gevolg hiervan dient er een aanpassing in het Huishoudelijk Reglement te komen, dat tevens ter goedkeuring zal worden voorgelegd.
Daarnaast hoopt het bestuur 2 nieuwe bestuursleden voor te kunnen stellen om te benoemen per 1 januari 2023.

Aanmelden

Hoewel er ondanks Corona alweer een hele hoop mogelijk is qua fysiek vergaderen, zijn we nog steeds wel voorzichtig. We zouden dan ook graag vooraf weten hoeveel leden we mogen ontvangen en verzoeken u zich aan te melden vóór 28 november 09.00 uur.

Meld u aan

Beschikbaarheid agenda en vergaderstukken

De agenda is online beschikbaar (pdf), evenals het Huishoudelijk Reglement met wijzigingen. De overige vergaderstukken worden hier op een later moment aan toegevoegd.

Algemeen over de AV

De Algemene Vergadering is een ontmoetingsplaats waar leden, ledenraad en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden.

Kalender

09 december 2022
225e Algemene Vergadering en ledenraad
Postillion Hotel Utrecht Bunnik (Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik)
14:30 - 17:30 uur