215e Algemene Vergadering en ledenraad

17 april 2020
Utrecht

De Algemene Vergadering is een ontmoetingsplaats waar leden, ledenraad en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden. 

Alle leden van de KNMT zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.

Ook heeft ieder aanwezig lid stemrecht, mits u zich uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering via het speciale formulier heeft aangemeld. U kunt zich aanmelden via de persoonlijke uitnodiging die u te zijner tijd per e-mail ontvangt.

 

Andere evenementen

11 december 2019
Utrecht
14 december 2019
Utrecht
19 maart 2020 tot 21 maart 2020
Amsterdam
21 april 2020
Nijmegen