facebook

FAQ Triage volgens de Leidraad Mondzorg Corona

Hieronder staat een overzicht van vragen van mondzorgverleners over de triage volgens de Leidraad Mondzorg Corona. De antwoorden zijn gegeven door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC), tenzij anders aangegeven.

Laatste update: 5 april 2022

Mag een patiënt met negatieve PCR-test en met klachten passend bij corona naar de praktijk komen?

Als de klachten niet anders worden of verergeren sinds de coronatest, dan mag de patiënt naar de praktijk komen, tenzij er andere reden is voor quarantaine. (Zie op Rijksoverheid.nl: Uitslag van de coronatest)

Mag een patiënt met een negatieve zelftest en met klachten passend bij corona naar de praktijk komen?

Ja, dat is toegestaan. Afhankelijk van de klachten (passend bij corona) kan bij een negatieve zelftest de afspraak in overleg met de mondzorgverlener eventueel worden uitgesteld. 

Moet een categorie-B-patiënt behandeld worden of mag ik de patiënt weigeren?

Een categorie-B-patiënt met spoedklachten moet behandeld worden volgens de Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk. Deze behandeling kan in de eigen praktijk worden uitgevoerd, dan wel worden overgedragen aan een collega/praktijk in de regio met wie hierover afspraken zijn gemaakt, een waarnemer of een spoeddienst. Behandelingen die geen spoedzorg vereisen moeten worden uitgesteld tot het moment dat de patiënt weer onder categorie A valt.

Hoe lang moet een patiënt na corona klachtenvrij zijn voordat deze in de praktijk kan worden behandeld?

Als de isolatie wordt opgeheven (de GGD informeert de patiënt hierover), kan de patiënt worden behandeld.

Hoe moet gehandeld worden als twijfel bestaat of een patiënt die voor een (spoed)behandeling komt het coronavirus bij zich draagt?

Bij twijfel overleg met de patiënt, laat de patiënt een corona(zelf)test doen, en stel de behandeling (indien mogelijk) uit. De indeling in patiëntengroep A en B maakt het mogelijk het juiste niveau van noodzakelijke maatregelen toe te passen.

Zelfrapportage door de patiënt, waarbij de mogelijkheid tot 'sociaal wenselijke keuze' kan optreden. Waarom is toch voor deze vorm gekozen?

De Leidraadcommissie gaat ervan uit dat patiënten zich bewust zullen zijn van de ernst van de pandemie en zo goed mogelijk mee werken aan triage informatievoorziening richting de mondzorgverlener. Het risico dat patiënten 'sociaal wenselijk antwoorden' kan worden verkleind door goed aan te geven wat het belang is om indien de patiënt eigenlijk in quarantaine zou moeten zijn niet moet worden behandeld voor dient en dat altijd spoedzorg zal kunnen worden verleend onder specifieke maatregelen.

Hoe om te gaan met een patiënt die aangeeft dat een huisgenoot op een testuitslag wacht?

Deze patiënt kan gewoon behandeld worden. Overwogen kan worden de patiënt te adviseren een (zelf)test te doen.

Hoe moet de mondzorgverlener omgaan met patiënten die net teruggekeerd zijn vanuit een verblijf in het buitenland?

Zie op Rijksoverheid.nl: Reizen tijdens corona