facebook

FAQ Persoonlijke beschermingsmiddelen

Tijdens de corona-uitbraak behandel je jouw patiënten volgens de Leidraad Mondzorg Corona. Hieronder staat een overzicht van vragen die te maken hebben met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). De antwoorden zijn gegeven door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC), tenzij anders aangegeven.

Laatste update: 5 april 2022

Is het aan te bevelen om kleding te dagen die zoveel mogelijk de blote huid bedekt tegen spetters en aerosol?

In de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken staat aangegeven wat de hygiëne-maatregelen zijn voor kleding tijdens het werk. Daarin staat vermeld met korte mouwen te werken. Het is van belang deze aanbeveling op te volgen.

Handen en onderarmen dienen, na te hebben behandeld, gedesinfecteerd te worden met handalcohol. 

Voor Patiëntengroep B uit de Leidraad gelden andere eisen. Zie ook de Werkinstructie ‘Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk’.

Hoe lang kan een chirurgisch mondneusmasker gedragen worden?

De Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpaktijken (KNMT 2016) geeft aan dat het chirurgisch mondneusmasker het gebruikelijke masker is in de mondzorgpraktijk dat beschermt tegen aerosolen gedurende 20 tot 30 minuten.

Tevens dient na elke behandelde patiënt een nieuw masker gebruikt te worden.

De motivatie om vast te houden aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken komt voort uit de werkwijze binnen de mondzorg waarbij kruisbesmettingspreventie tussen patiënten zoveel als mogelijk routinematig wordt uitgevoerd. Het afwijken van deze routine door een bij de vorige patiënt reeds gebruikt en mogelijk gecontamineerd masker wederom te gebruiken bij een volgende patiënt vergroot de kans op een mogelijke kruisbesmetting.

Dit laatste punt is tevens van belang voor de huidige situatie waarbij in veel praktijken standaard een mondneusmasker gedragen wordt. Dus ook buiten de zogenaamde kritische ruimten (behandelkamer, desinfectieruimte). De commissie acht de kans op een kruisbesmetting bij het langer dragen van een masker reëel. Bij het verlaten of betreden van de kritische ruimten dient het mondneusmasker vervangen te worden. Voor het  dragen van een chirurgisch mondneusmasker in niet kritische ruimten kan overigens de RIVM regel aangehouden worden. Buiten de kritische ruimten hoeft het chirurgisch mondneusmasker dus níet elke 20-30 minuten vervangen te worden, maar kan de draagduur van 3 uur aangehouden worden.

Mag hetzelfde mondmasker bij meer dan 1 patiënt gedragen worden?

Dat mag alleen voor families (uit Patiëntengroep A uit de Leidraad) waarvan gezinsleden direct achter elkaar gezien worden voor uitsluitend een PMO.

Mogen 'zwaardere' persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) toegepast worden?

Het RIVM en de IGJ zijn van mening dat ‘zwaardere’ PBM voorbehouden zouden moeten zijn voor de behandeling van COVID-19 (verdachte) patiënten (Patiëntengroep B uit de Leidraad) zoals staat beschreven in de Werkinstructie ‘Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk’.

Voor patiëntengroep A uit de Leidraad bieden de PBM’s uit de Leidraad voldoende bescherming.

Welke eigenschappen heeft een goed gezichtsscherm?

Een gezichtsscherm valt niet onder enige norm. Het doel van het scherm is om te zorgen dat geen spatten het gezicht van de drager bereiken.

Omdat geen eisen (via  bijv. een NEN-CEN of ISO-norm) gesteld worden aan het scherm moet zelf afgewogen worden of het voorhanden zijnde exemplaar geschikt is voor het beoogde gebruik en of het na gebruik eenvoudig en effectief te reinigen en te desinfecteren is.

Is een gewone bril (op sterkte) in combinatie met een type II/R mondneusmasker toegestaan voor behandeling van patiënten uit patiëntengroep A?

Ja, mits de bril voldoet aan de eisen om als spatbril gebruikt te kunnen worden, die beschreven staan in de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken. 

Bij behandeling van patiënten uit patiëntengroep B moet gewerkt worden volgens de Werkinstructie ‘Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk’ en volstaat een gewone bril dus niet.

Moet werkkleding gewisseld worden gedurende de werkdag?

Volgens de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken hoeft dat niet. Bij zichtbare verontreiniging behoort kleding gewisseld te worden. 

Voor behandeling van patiënten uit patiëntengroep B gelden aanvullende eisen ten aanzien van kleding.
 

Het is moeilijk te ontdekken of de mondneusmaskers de juiste zijn. Teksten op de verpakking zijn vaak moeilijk te ontcijferen. Waar moet op gelet worden?

Chirurgische mondneusmaskers zijn niet gemarkeerd op het masker zelf, maar wel op de verpakking (meestal 50 stuks). Deze moet de tekst bevatten 'Type II' dan wel 'Type II/R' en de tekst 'NEN-EN 14683'.

Mag een patiënt behandeld worden door een mondzorgverlener zonder mondneusmasker maar met alleen een gezichtsscherm?

Volgens de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken mag dat niet. Een gezichtsscherm vervangt nooit een mondneusmasker.

Mogen patiënten een mondneusmasker dragen in de praktijk?

Ja, dat mag, mits het mondneusmasker door de patiënt hygiënisch verantwoord wordt toegepast. Hiervoor kent de overheid de algemene instructie 'Mondkapje dragen'. De patiënt zet zelf een eventueel gedragen mondneusmasker af voordat hij/zij plaatsneemt in de behandelstoel en dit wordt door de patiënt bij zich gehouden.

Mag een begeleider van een patiënt een mondneusmasker dragen in de praktijk?

Ja dat mag, mits het mondneusmasker hygiënisch verantwoord wordt toegepast. Hiervoor kent de overheid de algemene instructie 'Mondkapje dragen'.