facebook

Leidraad Mondzorg Corona

Hoe organiseer je tijdens de corona-uitbraak de mondzorg? Welke voorzorgsmaatregelen neem je? Hoe behandel je patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn met het coronavirus? Dat zetten we hieronder voor jou uiteen aan de hand van de Leidraad Mondzorg Corona.

Laatste update: 21 december 2022

Bied mondzorg in eigen praktijk

  • Hoe behandel ik patiënten, met of zonder (vermoedelijke) COVID-19?
  • Welke aanpassingen moet ik doen aan de praktijk?
  • Welke voorzorgsmaatregelen neem ik om mondzorg te kunnen leveren?

Antwoord op die vragen staat in de Leidraad Mondzorg Corona (versie 11.2 pdf). Deze versie is op 15 november gepubliceerd en vervangt versie 11.1. 

Bij deze leidraad horen de volgende hulpmiddelen:

Informatie over mondzorg voor patiënten in/uit een instelling of verpleeghuis

Informatie over spoedzorg voor patiënten met (mogelijk) COVID-19

Volg de richtlijn Infectiepreventie en overweeg aanvullende maatregelen

Behandelen volgens de Leidraad Mondzorg Corona vraagt om strikte naleving van de richtlijn Infectiepreventie. Overweeg ook de in de leidraad vermelde adviezen over aanvullende maatregelen.

Leidraad geldt ook voor orthodontiepatiënten

Ook voor orthodontisten geldt de Leidraad Mondzorg Corona.

Advies pijnmedicatie bij medicamenteuze therapie

Advies pijnmedicatie bij medicamenteuze therapie (pdf)

Procesverantwoording

Procesverantwoording van de totstandkoming van Leidraad Mondzorg Corona (versie 5 maart 2021; pdf)