facebook

Dekking verzekeringen

Op welke verzekeringen kun je een beroep doen naar aanleiding van de coronacrisis? Het Verbond van Verzekeraars, het overkoepelend orgaan van verzekeraars, heeft zich in het algemeen uitgelaten over de dekking bij bedrijfsschade-, verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) in verband met het coronavirus. Check altijd jouw persoonlijke situatie bij je verzekeringsadviseur.

Bedrijfsschadeverzekering

Een praktijkhouder kan volgens het overkoepelend orgaan niet de gemiste inkomsten verhalen via de bedrijfsschadeverzekering. Die keert alleen uit als er sprake is van materiële schade en dat is in dit geval niet aan de orde.

Verzuimverzekering

Een praktijkhouder kan als medewerkers niet kunnen werken als gevolg van arbeidsongeschiktheid (gerelateerd aan het coronavirus) een beroep doen op de verzuimverzekering. De oorzaak van arbeidsongeschiktheid is niet relevant. De polisvoorwaarden, waarin vaak een aantal wachtdagen is opgenomen, zijn hiervoor beslissend.

Als een medewerker op last van het RIVM/GGD moet thuisblijven, in quarantaine is geplaatst en/of vanwege vrees voor het coronavirus niet kan of wil werken, is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid en keert de verzuimverzekeraar niet uit.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Als je als zzp'er of praktijkhouder arbeidsongeschikt raakt door het coronavirus, kan je een beroep doen op je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De polisvoorwaarden, waarin vaak een aantal wachtdagen is opgenomen, zijn hiervoor beslissend.

Moet je op last van het RIVM/GGD thuisblijven, ben je in quarantaine geplaatst en/of kan of wil je vanwege angst voor het coronavirus niet werken? Dan is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid en keert de verzekeraar niet uit.

coronavirus