facebook

KNMT-contributie in 2023

De contributiestructuur van de KNMT is voor 2023 vernieuwd. Het is eenvoudiger en inzichtelijker geworden. Hier lees je wat dit voor jou betekent.

De belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe contributiestructuur

 • Er worden minder soorten lidmaatschappen aangeboden.
 • Ieder lid heeft profijt van alle producten en diensten van de KNMT, die worden betaald uit de basiscontributie. De praktijkmodule voor praktijkhouders is hiermee komen te vervallen.
 • De basiscontributie is voor alle in de mondzorgpraktijk werkende leden van de KNMT gelijk en bedraagt € 990,- voor 2023. Op basis van het inkomen kan gebruik gemaakt worden van een reductieregeling. Een lid heeft recht op reductie als het inkomen 2021 lager was dan € 70.784,- .
 • Leden die niet werkzaam zijn in een mondzorgpraktijk in Nederland krijgen een korting op hun contributie.

Naast de basiscontributie gelden er twee toeslagen:

 • Een toeslag voor de tandarts-specialist, die is vastgesteld op € 415,-voor het jaar 2023.
 • Een toeslag voor een additioneel IQual-lidmaatschap, die is vastgesteld op € 155,- voor het jaar 2023.

Korting van 160 euro op contributie

Door de wijziging in de contributiestructuur komt de contributie voor 2023 uit op € 1.150. Het bestuur van de KNMT heeft besloten om een korting uit het vermogen toe te kennen van € 160,-. Voor de meeste leden zal daardoor de contributie wederom € 990,-  bedragen in 2023.

Alle leden kunnen op individueel niveau gebruik maken van de producten en diensten van de KNMT, ook die voor tandartspraktijken. Bijvoorbeeld van KNMT-Prikpunt en de klachtenregeling. Die waren eerder gekoppeld aan een praktijk (en praktijkhouder). Facturen voor de dienstverlening gaan dan ook eventueel naar het individuele lid.

Zorg dat de KNMT de juiste gegevens heeft, ook van de praktijk, dan kunnen we de dienstverlening goed koppelen.

Wat betekent de nieuwe contributiestructuur voor jou?

Ben je student?

Het lidmaatschap voor studenten is in 2023 gratis. Door lid te blijven, word je actief op de hoogte gesteld via o.a. ons verenigingsmagazine NT/Dentz, emailnieuwsbrieven en app over de belangrijkste ontwikkelingen in de branche. We komen op voor jouw belangen door ons onder meer in te spannen voor een goede stageperiode. Je kunt een bijbaan of stage vinden in de KNMT Vacaturebank. En ga je voor je studie op stage naar het buitenland dan ontvang je van de KNMT een stagebijdrage van € 150,-. Check regelmatig de studenten-evenementenkalender op www.knmt.nl/agenda.

Ben je starter?

Startersleden die reeds in een bestaande regeling zitten behouden de rechten uit deze regeling.

Ben je in 2023 afgestudeerd als tandarts en in het BIG-register opgenomen? Dan kun je - wanneer je je binnen 5 maanden na je BIG-registratie als KNMT-lid aanmeldt - gebruik maken van het voordelige starterslidmaatschap: 

 • Je bent gratis lid 1 jaar nadat je je BIG-registratie hebt behaald; 
 • Jaar 2 na je BIG-registratie betaal je: € 330,- én voor het resterende deel van de contributieperiode van dat jaar een deel van de volledige contributie;
 • Vanaf het 3e jaar gaat de reguliere contributie in (compleet lidmaatschap voor € 990,-). Mogelijk is dan de reductieregeling van toepassing.

 

Ben je zzp'er?

Voor jou als zzp’er blijft de basiscontributie € 990,- en kun je blijven genieten van alle voordelen, producten en diensten die de KNMT jou aanbiedt, inclusief de individuele klachtenregeling.

Ben je praktijkhouder?

Voor jou als praktijkhouder is de basiscontributie € 990,- en maak je aanspraak op alle voordelen, producten en diensten die de KNMT aanbiedt. 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 • De Klachtenservice, PrikPunt, Stichting Geschilleninstantie Mondzorg, hulp en advies bij praktijk- en personeelszaken zijn persoonsgebonden aan het individuele lidmaatschap. 
 • Voorwaarde voor de klachtenregeling voor praktijken is dat de praktijkhouder de praktijkgegevens (NAWTE) doorgeeft aan de administratie van de KNMT (administratie@knmt.nl).
 • De praktijkhouder is verantwoordelijk voor alle praktijkaansluitingen (denk aan klachteninstelling voor praktijken, prikpunt, RI&E), dat is geregeld met het aanmelden van de praktijk (zie tweede bullet). 
   

Ben je praktijkhouder niet-tandarts?

Voor jou als praktijkhouder - zijnde geen tandarts - blijft de basiscontributie € 990,- en maak je aanspraak op alle voordelen, producten en diensten die de KNMT aanbiedt. 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 • Klachtenservice voor praktijken, PrikPunt, Stichting Geschilleninstantie Mondzorg, hulp en advies bij praktijk- en personeelszaken zijn verbonden aan dit lidmaatschap. 
 • Voorwaarde voor de klachtenregeling voor praktijken is dat de praktijkhouder de praktijkgegevens (NAWTE) doorgeeft aan de administratie van de KNMT (administratie@knmt.nl).
 • Voorwaarde voor de klachtenregeling voor praktijken is dat de praktijkhouder alle BIG geregistreerde tandartsen en mondhygiënisten doorgeeft aan de KNMT (uitvraag 2 keer per jaar).
 • Je betaalt een toeslag voor de bij jou werkzame tandartsen die geen lid zijn van de KNMT.

Ben je in loondienst van een mondzorgpraktijk?

Voor jou als tandarts in loondienst wordt de basiscontributie verhoogd van € 330,- naar € 990,-. Daarmee kun je blijven genieten van alle voordelen, producten en diensten die de KNMT jou aanbiedt, inclusief de individuele klachtenregeling. Tevens kun je gebruik maken van de reductieregeling.

Over de contributiekosten kun je afspraken maken met je werkgever in het kader van de Werkkosten-regeling.

Ben je in loondienst van een niet mondzorgpraktijk (onderwijs)?

Als je als tandarts - en zelf geen tandheelkundige werkzaamheden verricht - 100% in loondienst werkt bij een onderwijsinstelling (universiteit, hogeschool of ROC) betaal je een in 2023 een contributie van € 165,-. Daarmee kun je blijven genieten van alle voordelen, producten en diensten die de KNMT jou aanbiedt, inclusief de individuele klachtenregeling.

Ben je werkzaam in het buitenland?

Woon én werk je in de mondzorg in het buitenland ? Dan betaal je komend jaar € 165,- contributie. Daarmee houden we jou actief op de hoogte van alle ontwikkelingen in de mondzorg, via dagelijkse e-mails en NT/Dentz. De individuele klachtenregeling geldt voor de klachten die zijn ontstaan in jouw werkende periode als KNMT-lid in Nederland, voorafgaand aan dit lidmaatschap buitenland.

Ben je niet-praktiserend tandarts?

Als niet-praktiserende tandarts kom je in aanmerking voor een gereduceerde contributie. De contributie in 2023 bedraagt € 165,-. Daarmee houden we jou actief op de hoogte van alle ontwikkelingen in de mondzorg, via dagelijkse e-mails en NT/Dentz, inclusief de individuele klachtenregeling. Deze klachtenregeling geldt voor de klachten die je in jouw werkende periode en tijdens het KNMT-lidmaatschap zijn ontstaan. 

Met niet praktiserende tandartsen wordt bedoeld:

 • volledig arbeidsongeschikte tandartsen
 • tandartsen die voor hun AOW-leeftijd niet langer praktiseren
 • tandartsen die na hun AOW-leeftijd niet langer praktiseren en niet 10 jaar aaneengesloten lid geweest zijn bij KNMT of ANT
   

Ben je tandarts-specialist?

Als orthodontist of mka-chirurg betaal je een toeslag (niet afhankelijk van werkrelatie maar hangt samen met jouw inschrijving in het specialistenregister) op de basiscontributie. Deze vervalt met ingang van je pensioen. In 2023 bedraagt de contributie: € 990,- + toeslag € 415,-. Hiermee kun je gebruik maken van alle voordelen, producten en diensten die de KNMT aanbiedt, inclusief de individuele klachtenregeling.

Ben je in opleiding voor een differentiatie?

Ben je in 2023 een opleiding gestart? Dan betaal je € 990,- contributie. Je mag gebruik maken van de reductieregeling.

Ben je tandarts-specialist in opleiding?

Ben je specialist in opleiding in een van de door de KNMT erkende opleidingen. Dan ben je ook in 2023 gratis KNMT-lid. Daarmee kun je genieten van alle voordelen, producten en diensten die de KNMT jou aanbiedt, inclusief de individuele klachtenregeling.

Ben je seniorlid? (Geboren 28 februari 1957 of eerder)

Ben je seniorlid van de KNMT (geboren op 28 februari 1957 of eerder en niet meer praktiserend)? Dan betaal je in 2023 € 75,- contributie. Daarmee houden we jou actief op de hoogte van alle ontwikkelingen in de mondzorg, via dagelijkse e-mails en NT/Dentz, inclusief de individuele klachtenregeling. Deze klachtenregeling geldt voor de klachten die je in jouw werkende periode en voorafgaand aan het seniorlidmaatschap zijn ontstaan.

Facturering en automatische incasso

De KNMT brengt de contributie jaarlijks in rekening. Je ontvangt daarvoor per e-mail een factuur die je kunt inzien op Mijn KNMT. Wil je er geen omkijken naar? Machtig ons dan voor automatische incasso: