Conceptrichtlijnen Orthodontie Retentie en Orthodontie Röntgen open voor commentaar

02 november 2017

Momenteel ontwikkelen de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (KIMS) twee richtlijnen voor orthodontie: één rondom retentie en één rondom röntgen. De richtlijnen zijn in concept klaar en nu opengesteld voor commentaar.

Beide richtlijnen zijn opgesteld in werkgroepen onder voorzitterschap van vertegenwoordigers van de  NVvO. Het Kennisinstituut heeft de werkgroep ondersteund in het evidence-based ontwikkelen van de richtlijnen.

Orthodontie Retentie

De richtlijn Orthodontie Retentie geeft aanbevelingen voor zorgverleners ten behoeve van het toepassen van optimale retentie na een orthodontische behandeling. De richtlijn biedt op deze wijze een handvat voor optimale en patiëntgerichte zorg op het gebied van orthodontische retentie.

Conceptrichtlijn Orthodontie Retentie (pdf)

Orthodontie Röntgen

De richtlijn Orthodontie Röntgen is gericht op een verantwoorde en effectieve uitvoering van de röntgendiagnostiek in de orthodontische zorgverlening. De richtlijn geeft aanbevelingen voor een juiste toepassing van röntgenstraling in het kader van de orthodontische diagnostiek. De richtlijn heeft tot doel om bij te dragen aan een veilige toepassing van straling ter bescherming van, zowel praktijkmedewerkers als patiënten en andere personen in of om de praktijk. Verder biedt de richtlijn ondersteuning aan de orthodontische zorgverlener als stralingsdeskundige om in voorkomende gevallen weloverwogen keuzes te kunnen maken.

Conceptrichtlijn Orthodontie Röntgen (pdf)

Reageren?

De KNMT nodigt tandartsen van harte uit te reageren op beide conceptrichtlijnen. Dat kan tot maandag 27 november 2017. De KNMT biedt vervolgens de verzamelde commentaren gebundeld aan het Kennisinstituut aan.

Ingevulde commentaarformulieren kunt u sturen aan KNMT Ledenservice: ls@knmt.nl.

Total votes: 79

0 reacties op Conceptrichtlijnen Orthodontie Retentie en Orthodontie Röntgen open voor commentaar