213e Algemene Vergadering en ledenraad

13 september 2019
Utrecht

De Algemene Vergadering is een ontmoetingsplaats waar leden en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden. 

Alle leden van de KNMT zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Ook heeft ieder aanwezig lid stemrecht, mits u zich uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering via het speciale formulier heeft aangemeld. De aanmelding start te zijner tijd via deze pagina of de persoonlijke uitnodiging die u per e-mail ontvangt.

Enkele weken voorafgaand aan de vergadering kunt u zich hier aanmelden zodat u met stemrecht kunt deelnemen.

 

Andere evenementen

30 augustus 2019
Hoog-Keppel
04 september 2019
Utrecht
05 september 2019
Utrecht
09 september 2019
Rotterdam