213e Algemene Vergadering en ledenraad

13 september 2019
Utrecht

De Algemene Vergadering is een ontmoetingsplaats waar leden en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden.

Erbij zijn? Meld u vooraf aan

Alle leden van de KNMT zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Ook heeft ieder aanwezig lid stemrecht, mits u zich uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering via het speciale formulier heeft aangemeld. Aanmelden kan online of via de persoonlijke uitnodiging die u per e-mail ontvangt.

Geplande aanvangstijd: 14:30 uur

Locatie: KNMT kantoor Utrecht

Documenten bij deze vergadering

Wilt u graag over de voltallige vergaderstukken van de AV beschikken maar u kunt helaas niet aanwezig zijn, dan kunt u de overige stukken alsnog opvragen.

 

Andere evenementen

03 februari 2020
Amsterdam (Oostzaan)
04 februari 2020
Eindhoven
06 februari 2020
KNMT Utrecht
04 maart 2020
Rotterdam
09 maart 2020
KNMT Utrecht
12 maart 2020
Veenendaal