Nieuws

18 februari 2016

Veel media-aandacht was er de afgelopen week voor een onderzoek van het Radboudumc naar de manier waarop de zorgsector omgaat met zorgverleners die minder goed functione(e)r(d)en. De KNMT heeft aan dit onderzoek meegewerkt.

Bescherming van het kind
10 februari 2016

Tandartsen en hun team hebben een belangrijke rol bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Apolloniaborrel 2016
05 februari 2016

Donderdag 4 februari vierde de KNMT samen met haar kaderleden en relaties van zusterverenigingen uit de mondzorg de gedenkdag van Apollonia, de beschermvrouwe van de tandarts.

03 februari 2016

Na een succesvolle exercitie in de huisartsenzorg vorig jaar werkt een werkgroep van zorgverzekeraars en zorgverleners nu aan het verminderen van de administratieve lastendruk in de mondzorg.

03 februari 2016

Binnen de mondzorg blijft het aantal prikaccidenten onveranderd hoog. In 2015 zijn er 484 incidenten gemeld, waarvan 87 met risico op besmetting met hiv en/of hepatitis A.

Bescherming van het kind
25 januari 2016

De KNMT sluit zich aan bij de artsenorganisaties die zich tegen de registratieplicht keren die staatssecretaris Van Rijn wil invoeren bij de aanpak van kindermishandeling.

Oudere dame met gezonde mond
25 januari 2016

Speciaal voor in de wachtkamer van de huisarts heeft de KNMT een flyer voor ouderen ontwikkeld met tips voor  een goede mondzorg.

23 december 2015

Diverse media melden de afgelopen periode dat jongeren tot en met 17 jaar jaarlijks in de basisverzekering recht hebben op 1 controlebezoek bij de tandarts. Dit is niet juist. Alle controlebezoeken op indicatie van de tandarts worden vergoed.