Nieuws

30 maart 2016

Hoe kun je als tandarts veilig en met respect voor de privacy van patiënten gegevens uitwisselen met andere zorgverleners? De KNMT is druk bezig met het inventariseren van de mogelijkheden en hoort ook graag over uw ervaringen.

18 maart 2016

Op 15 en 18 maart was er weer ToothCamp; dit jaar niet alleen in Amsterdam maar ook in Den Bosch. De 11-, 12- en 13-jarige deelnemers kregen op ToothCamp een wereld aan proefjes, tests, weetjes en voorstellingen voorgeschoteld, allemaal met als doel ze te motiveren goed voor hun gebit te zorgen. Bekijk de video's.

Test uzelf: diabetes en het gebit
17 maart 2016

Mensen met diabetes weten vaak niet dat diabetes een extra risico op gebitsproblemen met zich meebrengt. Maar dat hoeft niet tot een mindere mondgezondheid te leiden. Mensen met diabetes die goed voor hun gebit zorgen kunnen problemen voorkomen. Om patiënten daarop te wijzen start de KNMT op 18 maart, Nationale Diabetes Dag, en 20 maart, Wereld Mondgezondheidsdag, een landelijke voorlichtingsactie.

17 maart 2016

De NZa heeft een factsheet uitgebracht over de rekening van orthodontische behandelingen. De zorgautoriteit doet dit naar aanleiding van vragen van consumenten over dit onderwerp.

15 maart 2016

Lagere inkomensgroepen bezoeken minder vaak een tandarts dan hogere, zo blijkt uit maandag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd onderzoek. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) herkent de bevindingen helaas en maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van de mondzorg. De beroepsvereniging doet een dringend appèl op eerstelijns zorgverleners, zorgverzekeraars, de overheid en politiek hun rol te pakken in het aanpakken van het probleem.

10 maart 2016

Verwacht u niet te kunnen voldoen aan de urennorm voor herregistratie in het BIG-register? Zorg dan dat u tijdig bijscholing regelt om in aanmerking te komen voor een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Daarmee kunt u zich dan alsnog laten herregistreren.

Wereld Mondgezondheidsdag
10 maart 2016

Wereld Mondgezondheidsdag op zondag 20 maart staat in Nederland in het teken van de relatie tussen diabetes en een gezonde mond. De KNMT start dan met een publiekscampagne gericht op de ruim 1 miljoen Nederlanders die kampen met diabetes.

Pillenstrip
02 maart 2016

Het is niet nodig om patiënten met een gewrichtsprothese preventief antibiotica voor te schrijven als zij een tandheelkundige behandeling ondergaan. Dat is de kern van de Richtlijnmodule 'Antibioticaprofylaxe bij een gewrichtsprothese' die de KNMT onlangs heeft geautoriseerd.