Nieuws

20 november 2019

De KNMT, KNMG, KNGF, KNMP, NVGzP en Patiëntenfederatie Nederland hebben hun zorgen geuit over een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over de toekomst van de Wet BIG. De RVS wil alleen nog basisberoepen in het BIG-register opnemen; en niet de specialismen. De zes organisaties constateren grote risico’s voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid, toenemende onduidelijkheid voor de patiënt en een enorme administratieve lastenverzwaring.

0 reacties
19 november 2019

Tandartsen die geen overeenkomst implantologie hebben met zorgverzekeraar VGZ krijgen mogelijk niet altijd de netto-inkoopprijs van het implantaat vergoed als ze wel een door VGZ geselecteerd implantaatsysteem gebruiken. Bij de machtigingsaanvraag moeten ze hier al rekening mee houden door een nota met de netto-inkoopprijs bij te voegen.

0 reacties
18 november 2019

De NZa heeft een nieuwe prestatie- en tariefbeschikking 2020 vastgesteld, waarin enkele kleine correcties zijn doorgevoerd. Daarnaast zijn ook de Regeling mondzorg 2020 en de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer 2020 op enkele kleine punten aangepast.

0 reacties
18 november 2019

Op Europese Antibioticadag  - maandag 18 november - vraagt het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) aandacht voor antibioticagebruik en -resistentie in de Europese Unie. De eerstelijnszorg – waartoe ook de tandarts behoort  – wordt opgeroepen zich bewust te zijn van de risico’s van het voorschrijven van antibiotica.

0 reacties
poster 7 tips aanvullende verzekering tandarts
18 november 2019

Moet ik een aanvullende tandartsverzekering nemen? Heeft het zin om mijn verzekering aan te passen? Welke behandelingen worden eigenlijk vergoed? Tandartsen worden in deze periode overspoeld met vragen van patiënten over hun verzekering. Om haar leden hierbij te ondersteunen, start de KNMT de publiekscampagne ‘Mondzorg en verzekeren’.

0 reacties
14 november 2019

In 4 jaar tijd is het ziekteverzuim in de mondzorg met 60% gestegen. Als gevolg daarvan stijgen de premies van verzuimverzekeringen, ook die van de KNMT-Verzuimcombinatie. Wat kunt u als tandarts-praktijkhouder doen?

0 reacties
14 november 2019

Dit jaar organiseert het NT voor de tweede maal de NT-Verhalenwedstrijd, met ditmaal als thema 'Eind goed, al goed'. Net als afgelopen jaar blijken sommige tandartsen over behoorlijk wat schrijftalent te beschikken. De jury koos uit hun inzendingen vier verhalen die meedingen naar de prijzen. U kunt hierop uw stem voor de Publieksprijs uitbrengen.

0 reacties
Telefoonstoring
13 november 2019

Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is sinds een halfjaar alleen nog bereikbaar voor vragen van patiënten via de voorlichtingswebsite Allesoverhetgebit.nl. Patiënten weten de online vraagbaak goed te vinden, zo blijkt.

0 reacties