Nieuws

11 februari 2019

De KNMT heeft samen met ZN en ANT een oplossing gevonden voor afgewezen declaraties, omdat bij bepaalde prestatiecodes niet is aangegeven om welke kaak het gaat. In gezamenlijk overleg is besloten om de verplichting van het vermelden van de kaak bij deze nieuwe prestatiecodes op te schorten, totdat de NZa deze verplichting invoert.

0 reacties
07 februari 2019

De KNMT overweegt juridische stappen te nemen tegen VGZ. De zorgverzekeraar bracht donderdag in De Telegraaf haar centrale inkoopbeleid voor implantaten onder de aandacht. Ze zet daarbij tandarts-implantologen weg alsof ze alleen maar bezig zijn met het realiseren van woekerwinsten. VGZ verdraait hiermee willens en wetens de feiten.

2 reacties
07 februari 2019

Het aantal opleidingsplaatsen van de studie tandheelkunde kan met 71 omhoog tot 311 studenten per jaar, stelt het Capaciteitsorgaan. De KNMT is blij met dit advies en vraagt de minister nu om snel in actie te komen. 

0 reacties
06 februari 2019

De KNMT is op zoek naar tandartsen die hun ervaringen met mondzorg aan asielzoekers in hun praktijk willen delen. Dat kan ertoe bijdragen dat de KNMT de mondzorg aan deze groep optimaal kan ondersteunen. Betreffende tandartsen wordt gevraagd enkele vragen te beantwoorden.

0 reacties
05 februari 2019

De Europese tandartsenorganisatie CED roept Nederlandse tandartsen op om een Europese enquête over antibiotica en antibioticaresistentie in te vullen. De vragenlijst is opgezet door het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC) en heeft als doel inzicht te krijgen in de kennis en opvattingen van de zorgprofessionals in Europa over antibiotica en resistentie.

2 reacties
04 februari 2019

Sinds 1 januari 2019 is KNMT PrikPunt via de nieuwe praktijkmodule inbegrepen in het KNMT-lidmaatschap van tandarts-praktijkhouders. Leden die KNMT PrikPunt in hun praktijk implementeren, voldoen op dit onderdeel aan de Arbeidsomstandighedenwet en zijn ervan verzekerd dat zij en hun team na een prikincident de juiste hulp krijgen.

0 reacties
01 februari 2019

Op initiatief van de KNMT heeft de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) de HKZ-norm Mondzorg vernieuwd. De nieuwe kwaliteitsnorm sluit beter aan bij kleinere praktijken en bij de manier waarop de mondzorgbranche om wil gaan met kwaliteit.

0 reacties
(Ont)Regel de Zorg
31 januari 2019

Wilt u meehelpen om de administratieve lasten in de tandartspraktijk te verlagen? Zodat er meer tijd overblijft voor de zorg aan patiënten? Helpt u mee 'paarse krokodillen' te bestrijden? Kom dan naar de schrap- en verbetersessies die de stichting (Ont)Regel de Zorg samen met de KNMT organiseert.

0 reacties