Nieuws

05 december 2018

De Praktijkagenda 2020 valt deze week op de mat bij praktijken met een abonnement op deze uitgave. In de agenda kunnen tandartsenpraktijken afspraken met patiënten in 2020 vastleggen.

0 reacties
Spiegeltje van de tandarts
04 december 2018

Het nieuwe tarievenboekje van de KNMT is verschenen. In deze uitgave staan de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2019. De papieren versie valt uiterlijk vrijdag 14 december bij de leden van de KNMT op de mat.

0 reacties
03 december 2018

Tandartsen die Zorgmail gebruiken kunnen via de site een verwerkersovereenkomst aanvragen.

0 reacties
29 november 2018

Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft naar aanleiding van het Signalement Mondzorg 2018 op 29 november schriftelijk vragen gesteld aan minister Bruins voor Medische Zorg. Onder meer wil hij weten wat de minister gaat doen aan de verslechtering van de mondgezondheid bij de jeugd van 11 tot 23 jaar.

0 reacties
29 november 2018

De KNMT biedt leden onder andere voordeel met korting op een zorgverzekering. Voor 2019 zijn de premiekortingen 8,2% tot 10% voor de KNMT-collectieven.

0 reacties
Logo Kennisinstituut Mondzorg
28 november 2018

Het Kennisinstuut Mondzorg (KIMO) zoekt nog enkele mondzorgpraktijken als testpraktijk voor de implementatie van 3 richtlijnen: peri-implantaire infecties, implantaatgedragen prothese in de bovenkaak en implantaatgedragen prothese in de onderkaak.

Tweede Kamer
27 november 2018

Minister Bruins voor Medische Zorg komt niet met de gevraagde aanvullende argumentatie in zijn beantwoording van de vele vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld over het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist. "Ik ben voor taakherschikking, ook wanneer de minister van OCW op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan besluit om meer tandartsen op te leiden", aldus Bruins. "Het een hoeft het ander niet uit te sluiten."

0 reacties
27 november 2018

De regering slaagt er niet in om de Wet DBA per 1 januari 2020 te wijzigen. Dat heeft minister Koolmees op 26 november laten weten. Hoewel de wetswijziging tot 1 januari 2021 duurt, worden er per 1 januari 2019 aanvullende criteria gegeven voor het vaststellen van een gezagsverhouding die direct van toepassing worden. 

0 reacties