facebook

Thuis in de Nederlandse dialoog: basismodule

Thuis in de Nederlandse dialoog: basismodule

Je werkt al (een tijdje) als tandarts of specialist in Nederland en voelt je al aardig thuis. Toch merk je tijdens je werk in de praktijk dat gesprekken niet altijd soepel verlopen. Je zoekt nog regelmatig naar de juiste woorden, je kan niet altijd volgen wat de patiënt of je collega vertelt of je merkt dat je zelf niet goed wordt begrepen. Frustrerend! Je zou graag beter Nederlands willen spreken en gesprekken makkelijker willen volgen en begrijpen.

Maar naast taal is ook de cultuur totaal anders en is het niet gek dat je je daarin nog niet altijd op je gemak voelt. De gebruiken en (non)verbale communicatie zijn soms nu eenmaal anders dan je verwacht. Daarnaast heb je ook te maken met de interculturele samenleving in Nederland, die weer een andere aanpak van je vraagt.

Als je je bewust bent van de verschillen en weet hoe je daar mee om kan gaan, dan raak je steeds meer verbonden met de Nederlandse taal en cultuur. Deze training helpt je daar mee. In voor jou herkenbare (praktijk)situaties ga je aan de slag met:

  • de (communicatieve) verwachtingen van Nederlandse patiënten;
  • je interactie met de patiënt en collega’s uit het mondzorgteam;
  • je omgang met mondige Nederlandse patiënt;
  • je gebruik van het verbale, non-verbale en muzikale aspect van communicatie;
  • je communicatieve rol als mondzorgprofessional en de effecten van je communicatieve doen én laten.

Voor wie?

De training is bedoeld voor tandarts(specialist)en met een buitenlandse achtergrond die al (enige tijd) in Nederland zijn. De minimale taaleis voor deze modules is B2. Tijdens deze module werk je in een kleine groep samen met collega’s die allemaal tegen dezelfde problemen aanlopen. Daardoor is deze cursus niet alleen bijzonder herkenbaar en leerzaam, maar geeft de levendige interactie ook aanleiding tot (zelf)relativering en humor.

Bijzonderheden

Na aanmelding neemt de cursusleider telefonisch contact met je op. Tijdens deze intake krijg je meer informatie over de cursus en kun je aangeven waar je tegenaan loopt in de dagelijkse praktijk en wat je wilt leren. 

  • Deelnamekosten KNMT-leden: € 145
  • Deelnamekosten niet-leden: € 225
  • Aan deze cursus zijn 3 KRT-punten toegekend
Inschrijven
28-03-2024 19:00 - 22:00 ONLINE Inschrijven

De training zal online gegeven worden via Zoom. Hiervoor krijg je voorafgaand aan de cursus de gebruiksgegevens toegestuurd. 

Cursusleider

Geert van de Ven is een ervaren trainer/materiaalontwikkelaar NT2 en moedertaal NT1. Hij is vertrouwd met heel diverse doelgroepen binnen het veld: van (vluchteling-)journalisten en (tand)artsen tot en met rechercheurs, kenniswerkers, advocaten en ambassadeurs. Bij materiaalontwikkeling toont hij zich eenzelfde nieuwsgierige bronnenonderzoeker als bij het schrijven van artikelen en blogs over zijn vakgebied. Als trainer, professioneel coach en materiaalontwikkelaar werkt hij vanuit eenzelfde visie: in communicatief taalonderwijs gaat het om meer dan de vaste patronen. Inventiviteit en inlevingsvermogen zijn onmisbare competenties in interacties die zelden 'volgens het boekje' verlopen.

Petra Roël studeerde Toegepaste taalwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na haar studie werkte zij jarenlang op deze universiteit als docent Nederlands voor anderstaligen, docententrainer en toetsdeskundige. Zij werkte als docent Nederlands in Indonesië en op Saba (Caribisch Nederland) en werkt sinds 2019 weer in Nederland. Zij heeft zich gespecialiseerd in medische communicatie als docent NT2 en trainingsacteur. Daarnaast is zij docententrainer, maakt zij lesmateriaal en ontwikkelt zij toetsmateriaal.

Lees meer over:
Nederlands taal cultuur
Beoordeling
9,6
Contact

Orteliuslaan 750, 2e etage
3528 BB Utrecht
academy@knmt.nl
030 - 60 76 370