facebook

Thuis in de Nederlandse dialoog: Afstemmen op een specifieke doelgroep, hoe doe je dat?

Thuis in de Nederlandse dialoog

Werk je al een tijdje in Nederland als tandarts, maar heb je een buitenlandse achtergrond? Dan merk je in de praktijk vast dat je niet altijd goed begrepen wordt. Of dat je patiënten of collega’s zelf niet goed begrijpt. Die kloof tussen jou en je gesprekspartner geeft je een gevoel van onmacht terwijl je het Nederlands echt goed beheerst. 

Herkenbaar? Dan is de modulair opgebouwde online cursus Thuis in de Nederlandse dialoog een uitkomst voor jou. Je gaat aan de slag met  ongemakkelijke gesprekssituaties waar je in de praktijk tegenaan loopt. Dit soort situaties kosten vaak veel energie, maar meestal kun je met kleine simpele aanpassingen de communicatie verbeteren. 

Tijdens deze modules werk je in een kleine groep samen met collega’s  die allemaal tegen dezelfde problemen aanlopen. Daardoor is deze cursus niet alleen bijzonder herkenbaar en leerzaam, maar geeft de levendige interactie ook aanleiding tot (zelf)relativering en humor.

Iedere module een andere invalshoek

In elke module staat een ander thema (invalshoek) centraal: 

 1. Thuis in de Nederlandse dialoog: basismodule
 2. Thuis in de Nederlandse dialoog: vervolgmodule Afstemmen op een specifieke doelgroep, hoe doe je dat?
 3. Thuis in de Nederlandse dialoog: vervolgmodule Persoonlijke dilemma's in de mondzorgpraktijk

Je kan een module kiezen die op dit moment het beste aansluit bij jouw wensen of behoeften, of je volgt de hele serie voor nog meer impact. 

Vervolgmodule: Afstemmen op een specifieke doelgroep, hoe doe je dat?

In de praktijk kom je regelmatig speciale patiëntgroepen tegen waarbij communicatie een nog belangrijker rol speelt. Denk aan kinderen, angstige patiënten of ouderen. Het vraagt speciale vaardigheden om je communicatie met gevoel op kinderen af te stemmen. Hoe creatief ben je in je benadering, hoe makkelijk kies je woorden die passen bij het kinderlijke begrip en hoe concreet ben je in je uitleg? Maar ook: hoe ga je om met de ouder of verzorger die tijdens de behandeling aanwezig is en hoe speel je tactisch in op de interactie tussen ouder en kind?

Zo’n zelfde specifieke afstemming is nodig bij oudere patiënten. Bijvoorbeeld als zij niet gemotiveerd zijn, of als de patiënt geheugenproblemen of een slecht gehoor heeft. Angstige of agressieve patiënten vragen ook weer om een andere communicatieve benadering. 

Als je weet hoe jouw eigen communicatieve insteek lastige communicatiesituaties kan beïnvloeden, dan kun je vaak goede aansluiting vinden bij de patiënt en daarmee problemen voorkomen. 

In voor jou herkenbare (praktijk)situaties ga je aan de slag met:

 • communicatie met angstige patiënten;
 • voorkomen van escalatie bij boze of  agressieve patiënten;
 • het afstemmen van jouw communicatie op het begrip en de emotie van kinderen;
 • communicatie met oudere patiënten, waarbij je rekening houdt met eventuele handicaps en gezondheidssituaties;
 • toepassen van doelen uit ‘Thuis in de Nederlandse dialoog’ die in een speciale setting terugkomen tijdens deze training.

Voor wie?

De training is bedoeld voor tandarts(specialist)en met een buitenlandse achtergrond die al (enige tijd) in Nederland zijn. De minimale taaleis voor deze modules is B2. 

Bijzonderheden

Na aanmelding neemt de cursusleider telefonisch contact met je op. Tijdens deze intake krijg je meer informatie over de cursus en kun je aangeven waar je tegenaan loopt in de dagelijkse praktijk en wat je wilt leren. 

 • Deelnamekosten KNMT-leden: € 145
 • Deelnamekosten niet-leden: € 225
 • Aan deze cursus zijn 3 KRT-punten toegekend
Inschrijven

Geen beschikbare data.

De training zal online gegeven worden via Zoom. Hiervoor krijg je voorafgaand aan de cursus de gebruiksgegevens toegestuurd.

Cursusleider

Geert van de Ven is een ervaren trainer/materiaalontwikkelaar NT2 en moedertaal NT1. Hij is vertrouwd met heel diverse doelgroepen binnen het veld: van (vluchteling-)journalisten en (tand)artsen tot en met rechercheurs, kenniswerkers, advocaten en ambassadeurs. Bij materiaalontwikkeling toont hij zich eenzelfde nieuwsgierige bronnenonderzoeker als bij het schrijven van artikelen en blogs over zijn vakgebied. Als trainer, professioneel coach en materiaalontwikkelaar werkt hij vanuit eenzelfde visie: in communicatief taalonderwijs gaat het om meer dan de vaste patronen. Inventiviteit en inlevingsvermogen zijn onmisbare competenties in interacties die zelden 'volgens het boekje' verlopen.

Petra Roël studeerde Toegepaste taalwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na haar studie werkte zij jarenlang op deze universiteit als docent Nederlands voor anderstaligen, docententrainer en toetsdeskundige. Zij werkte als docent Nederlands in Indonesië en op Saba (Caribisch Nederland) en werkt sinds 2019 weer in Nederland. Zij heeft zich gespecialiseerd in medische communicatie als docent NT2 en trainingsacteur. Daarnaast is zij docententrainer, maakt zij lesmateriaal en ontwikkelt zij toetsmateriaal.

Vrouw verschillende talen
Contact

Orteliuslaan 750, 2e etage
3528 BB Utrecht
academy@knmt.nl
030 - 60 76 370