facebook

Samenwerken: taakherschikking versus taakdelegatie | webinar

Als tandarts mag je (be)handelingen waarvoor je zelfstandig bevoegd bent delegeren aan niet-tandartsen. Maar hoe zet je je team verantwoord en succesvol in? Aan welke eisen moet je zelf voldoen en welke gelden voor diegene aan wie je delegeert? 

Naast taakdelegatie heb je in de praktijk ook te maken met taakherschikking. Denk maar aan het experiment dat nu loopt waarin mondhygiënisten zonder opdracht van een tandarts, onder andere primaire caviteiten mogen behandelen. Wat betekent dit experiment voor de samenwerking met mondhygiënisten? Dit en nog veel meer komt aan de orde in dit webinar.

Onderwerpen

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Taakherschikking versus taakdelegatie
  • Taakverdeling binnen het team volgens de wet
  • Toetsingskader Taakdelegatie in de mondzorg

Voor wie

Dit webinar is bedoeld voor mondzorgprofessionals en praktijkmanagers die meer willen weten over taakdelegatie en taakherschikking. En die willen leren waar hun eigen grens van bevoegdheid én die van het team ligt, zodat de capaciteit binnen de praktijk op een verantwoorde manier kan worden ingezet.

Dit webinar is onderdeel van de reeks trainingen op het gebied van gezondheidsrecht.

Bijzonderheden

  • Deelnamekosten KNMT-leden: € 35
  • Deelnamekosten niet-leden: € 55
  • Aan deze masterclass zijn 1,5 KRT-punten toegekend

Kan je dinsdag 6 juni het webinar niet volgen? Meld je dan wel gewoon aan, dan ontvang je later een terugkijklink.

Inschrijven
ONLINE 06-06-2023 19:30 / 21:00 €35,- /€55,- Inschrijven
Cursusleider

Joan van der Ven, hoofd Juridische Zaken en jurist gezondheidsrecht bij de KNMT. Naast haar in- en externe adviesrol doceert Joan aan alle drie de opleidingen Tandheelkunde. Daarnaast is ze (co)auteur van veel artikelen over mondzorg en gezondheidsrecht. Het overdragen van kennis en het op die manier leden helpen bij de duiding van wet- en regelgeving is iets wat Joan dagelijks doet. Zoals ze zelf zegt: ik kan ’t niet leuker maken, wel makkelijker!

Wolter Brands, praktiserend tandarts en gepromoveerd in het gezondheidsrecht. In zijn lange loopbaan heeft hij verschillende functies bekleed, waaronder hoofddocent Sociale tandheelkunde (Radboud Nijmegen), hoofdredacteur NTVT en voorzitter van de KNMT. Daarnaast is hij plaatsvervangend rechter van Rechtbank Midden Nederland geweest.

samenwerkende mondzorgverleners
Contact

Orteliuslaan 750, 2e etage
3528 BB Utrecht
academy@knmt.nl
030 - 60 76 370