facebook

De behandelingsovereenkomst | masterclass

Als tandarts(specialist) krijg je dagelijks te maken met de Wet op de geneeskundige  behandelingsovereenkomst (Wgbo). Bijvoorbeeld als een nieuwe patiënt zich meldt bij de praktijk. Maar ook bij de behandeling van een kind, het samen beslissen met je patiënt over de best passende zorg en bij het zorgvuldig bijhouden van je patiëntendossiers heb je te maken met de Wgbo.

Onderwerpen

In deze masterclass staan we stil bij alle aspecten van de behandelingsovereenkomst: van het aangaan tot het beëindigen en alles daar tussenin. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Aangaan en beëindigen van de behandelingsovereenkomst
  • Informed consent
  • Geheimhoudingsplicht
  • Rechten en plichten van de mondzorgprofessional én patiënt 
  • Minderjarigen en wilsonbekwamen

Voor wie

Deze masterclass is bedoeld voor mondzorgprofessionals en praktijkmanagers die zich willen verdiepen in de behandelingsovereenkomst en dit als basis voor een goede en prettige behandelrelatie willen inzetten. 

Deze masterclass is onderdeel van de reeks trainingen op het gebied van gezondheidsrecht.

Bijzonderheden

  • Deelnamekosten KNMT-leden: € 145
  • Deelnamekosten niet-leden: € 225
  • Aan deze cursus zijn 3 KRT-punten toegekend
Inschrijven

Geen beschikbare data.

Cursusleider

Gabie Bouman-Bakker, senior adviseur juridische zaken gezondheidsrecht bij de KNMT. Als jurist gezondheidsrecht houdt Gabie zich bezig met het brede scala aan zorgwetgeving in de mondzorg. Zo is ze nauw betrokken bij de wetgevingstrajecten Wmcz 2018 en Wtza, geeft ze college aan studenten tandheelkunde in Nijmegen en Groningen, werkt ze mee aan de ontwikkeling van (nieuwe) richtlijnen en beantwoordt ze juridische ledenvragen.

Foto van Gabie Bouman Bakker
Handen schudden
Contact

Orteliuslaan 750, 2e etage
3528 BB Utrecht
academy@knmt.nl
030 - 60 76 370