Filters

Voorwaarden - kosten fiscaal aftrekbaar

De kosten voor het volgen van een cursus in de KNMT-Academy zijn voor tandarts-praktijkhouders, ZZP-tandartsen, tandarts-(specialisten) in loondienst en studenten onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Tandarts-praktijkhouders en tandartsen in loondienst hebben als werkgever en werknemer eveneens te maken met regels die voortvloeien uit het arbeidsrecht. Op deze pagina vindt u meer informatie over de fiscale aftrekbaarheid van opleidingskosten en regels die voortvloeien uit het arbeidsrecht.


Tandarts-praktijkhouders en ZZP-tandartsen
Voor tandarts-praktijkhouders en ZZP-tandartsen geldt dat de kosten van cursussen ten behoeve van de onderneming of het vrije beroep volledig als bedrijfskosten kunnen worden afgetrokken. Voorwaarde is dat het gaat om het kennisnemen van nieuwe ontwikkelingen en/of het op peil houden van bestaande kennis. Reis- en verblijfskosten zijn deels aftrekbaar maar daarvoor geldt een forse drempel.

LET OP: kosten gemaakt in verband met het verwerven van nieuwe kennis, niet samenhangend met het beroep of de praktijk, zijn niet als bedrijfskosten aftrekbaar. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de regeling voor particulieren.

Tandarts-(specialisten) in loondienst en studenten

Tandarts-(specialisten) in loondienst en studenten kunnen geen beroep doen op bovenstaande regeling, aangezien zij niet kunnen worden aangemerkt als ondernemer. Zij kunnen gebruikmaken van een regeling voor particulieren.

Tandarts-(specialisten) in loondienst en studenten kunnen via de aangifte Inkomstenbelasting opleidingskosten geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen. Voorwaarde is dat het gaat om een opleiding ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling of een toekomstige onderneming of zelfstandig beroep. Er geldt een drempel van € 250,- en een maximum van
€ 15.000,-.

LET OP: reis- en verblijfkosten vallen niet onder het bereik van de regeling en kunnen niet in aftrek worden gebracht

LET OP: naar verwachting is 2019 het laatste jaar waarin de huidige regeling van de aftrek van opleidingskosten voor tandarts-(specialisten) in loondienst en studenten bestaat

Opleidingskosten en het arbeidsrecht
Op tandarts-praktijkhouders die tevens werkgever zijn, rust de wettelijke verplichting om tandartsen in loondienst en/of het assisterend personeel functie gerelateerde (om-)scholing aan te bieden en deze cursus en/of opleiding geheel/gedeeltelijk te financieren. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat deze werknemers goed zijn opgeleid en zij hun kennis en vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. Tandarts-praktijkhouders profiteren van deze investeringen, aangezien werknemers hun eigen werk en/of andere werkzaamheden (beter) kunnen uitvoeren. De kosten zijn volledig aftrekbaar. Er geldt een gerichte vrijstelling onder de Werkkostenregeling.

Het is gebruikelijk om de afspraken omtrent opleidingskosten vast te leggen in de arbeidsovereenkomst en/of studieovereenkomst. In deze overeenkomsten is doorgaans een studiekostenbeding opgenomen waarin is geregeld dat een werknemer de opleidingskosten geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen, indien het dienstverband vóór afloop van een bepaalde termijn op initiatief en/of door toedoen van de werknemer eindigt. Dit zorgt ervoor dat een tandarts-praktijkhouder die investeert in scholing voor zijn werknemers daarvan kan profiteren of wordt gecompenseerd bij (een vroegtijdig) vertrek van een werknemer. De wet en jurisprudentie stellen strenge eisen aan de inhoud van het studiekostenbeding. De KNMT heeft een studieovereenkomst ontwikkeld die voldoet aan deze eisen. Deze kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie over het financieren van opleidingskosten kunnen de artikelen 45 en 46 en Uitvoeringsregeling C Studiefaciliteiten van de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige praktijken 2019  worden geraadpleegd of kan contact worden opgenomen met de KNMT-Ledenservice.